Depan Lembaga Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

STRUKTUR ORGANISASI DKM NURUL HUDA

DESA BANGUNJAYA KECAMATAN SUBANG

PRIODE TAHUN 2015 S/D 2018

 

PELINDUNG                 : KEPALA DESA BANGUNJAYA

PENASEHAT                 : 1. H. ABDUL AZID

  2. H. SIROD

  3. E. JAMALUDIN

  4. H. SUHANAN

  5. H. MUHAMAD SURYA

KETUA                                            : H. KUSWARI

WAKIL KETUA                                  : K. KARWAN

SEKRETARIS                                     : MUKSIN

BENDAHARA                                    : H. UHUD

SEKSI-SEKSI                                     :

1.

HUMAS

:

1. MAMAN NURYAMAN

2. NURJA

2.

DANA/USAHA   

:

1. SARKIM, S.Pd

2. RASTU

3.

PEMELIHARAAN

:

  1. SUKANDA
  2. ATANG
  1. KETUA RT 01 S/D 12 & RW 01 S/D 04

4.

DAKWAH

:

1. RAHMAT

2. E. BURHANUDIN

3. YATI

4. IJOH

5.

HARI BESAR ISLAM (HBI)

:

1. SOLEH

2. WAHIDIN

3. AKSANUDIN

 

6.

PENGEMBANGAN MAJLIS TAKLIM

:

  1. Hj. RUSLAINI
  2. OYOH ATIAH

7.

PENDIDIKAN

:

1.  EKA UMBARA

2. TITIN SUKMIATIN

8.

PENGEMBANGAN QIRO,AH

:

  1. ELY YULIA
  2. SAROYAH, S.PdI.

9.

KEBERSIHAN

:

SATRIA

10.

KEAMANAN

 

  1. ROSIM
  2. SUPARDI